Kulttuuriyhdistys Ääniä ry syntyi Ääniä Festivaalin ympärille

Kulttuuriyhdistys Ääniä ry perustettiin marraskuussa 2021 taustaorganisaatioksi Ääniä Festivaalille.

Kulttuuriyhdistys Ääniä ry perustettiin marraskuussa 2021 taustaorganisaatioksi Ääniä Festivaalille.

Yhdistyksen perustehtävä on järjestää festivaali sekä muita kulttuuritapahtumia Äänekosken alueelle. Yhdistyksen tavoitteena on myös toteuttaa monenlaisia kulttuurihankkeita ja hakea niihin apurahoja jäsentensä mielenkiinnon mukaan. Toiminnan kivijalan muodostavat aktiiviset jäsenet sekä vapaaehtoisten tapahtumatuottajien ja -tekijöiden joukko.


Yhdistyksen jäseniksi voivat tulla äänekoskelaiset ja äänekoskimieliset taiteen ja kulttuurin tekijät ja tukijat sekä muut äänekoskelaiset kulttuuriyhdistykset. Jäsenet päättävät edistettävät asiat yhdistyksen järjestämissä kokouksissa ja työpajoissa. Jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa ja hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.


Ääniä ry kannustaa paikallisia toimijoita ja yksityishenkilöitä aktiiviseen yhdistys- ja kulttuuritoimintaan. Yhdistys haluaa vahvistaa jäsentensä olemassa olevia toiminnan mahdollisuuksia ja luo uusia joukkovoimaan turvautuen.Tulevan toimintavuoden aikana luodaan visio Kulttuuriyhdistys Ääniä ry:n 5-vuotissuunnitelman muodossa.


Kulttuuri kuuluu kaikille, joten yhdistyksen tapahtumat ottavat huomioon tilojen esteettömyyden, porrastavat lipunhinnat ja huomioi muutkin esteettömyys- sekä saavutettavuustekijät, jotta useammalla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja tilaisuuksiin.


– Koemme tärkeäksi järjestää tapahtumia koko Äänekosken alueella, kertoo vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Jasu Rossi.

”Koemme tärkeäksi järjestää tapahtumia koko Äänekosken alueella”


– Pyrimme luomaan mahdollisuuksia erilaisten taiteenlajien näkymiselle ja arvostukselle paikallisesti. Erilaisuus on voima. Yhdistyksellemme kaikki ovat samanarvoisia riippumatta henkilön taustasta. Yhdistyksen jäseneksi liittyvät hyväksyvät yhteiset arvomme ja toimivat niiden pohjalta yhdistyksen edustajina.


Vuosikokous valitsi yhdistykselle hallituksen. Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Mimi Steffanssonin toiveesta yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jasu Rossi. Muut hallituksen jäsenet ovat Sampo Rossi, Taija Kolehmainen, Janne Peräaho, Mimi Steffansson, Sauli Niskanen ja Outi Pantsar.


Kulttuuriyhdistys Ääniä ry tekee yhteistyötä muiden kulttuuriyhdistysten, Äänekosken kaupungin ja paikallisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on verkostoitua valtakunnallisten kulttuuriyhdistysten kanssa.

Haluatko liittyä jäseneksi?
http://aaniafestivaali.fi/jaseneksi/